Marketing afiliacyjny w ecommerce – podstawy współpracy z wydawcami

Wzrost znaczenia marketingu afiliacyjnego jest niezaprzeczalny. W Stanach Zjednoczonych już ponad 80% marek w korzysta z afiliacji. W obliczu pandemii koronawirusa prawie wszystkie sektory przeniosły swoje działania sprzedażowe do internetu. Nowopowstałe firmy musiały rozszerzyć swoje działania marketingowe o świat cyfrowy. Istniejące już sklepy internetowe również musiały reagować na pojawiającą się w sieci coraz większą konkurencję. Dlatego wiele firm zaczęło inwestować w budowanie świadomości marki oraz zwiększenie widoczności w internecie, a pomógł im w tym marketing afiliacyjny.

Marketing afiliacyjny w Polsce pojawił się dopiero w okolicach 2010 roku. Do tej pory nie jest wykorzystywany jego ogromny potencjał, gdyż dopiero około 5% reklamodawców z branży e-commerce zdecydowało się na tę formę promocji. Im szybciej reklamodawca zdecyduje się na działania afiliacyjne, tym większa szansa na pozyskanie najlepszych wydawców do współpracy. Silna i efektywna sieć wydawców jest podstawą do wszystkich działań promocyjnych, które rozliczane są wyłącznie za efekty w postaci sprzedaży.

Marketing afiliacyjny – na czym polega współpraca?

Afiliacja to z definicji zachowanie polegające na nawiązaniu i podtrzymaniu pozytywnych kontaktów i współpracy przez jednostkę lub grupę, organizację z innymi grupami i organizacjami. Marketing afiliacyjny w e-commerce polega na współpracy reklamodawcy z wydawcą. Współpraca polega na polecaniu produktów reklamodawcy przez wydawcę, który promuje wybrane produkty na swoich kanałach w zamian za prowizję od każdej wygenerowanej sprzedaży.

marketing afiliacyjny

Marketing afiliacyjny – krótka historia

Idea marketingu afiliacyjnego zrodziła się na przyjęciu, na którym obecny był CEO i założyciel Amazon – Jeff Bezos. Spotkał tam kobietę chcącą sprzedawać książki na swojej stronie internetowej. Bezos zaproponował jej przekierowywanie czytelników jej strony, którzy są chętni na zakup książki, na stronę sklepu Amazon. Za każdą sprzedaną z jej polecenia książkę zaoferował prowizję. W ten sposób powstał pierwszy i działający do dziś program partnerski firmy Amazon.

Marketing afiliacyjny w branży e-commerce – reklamodawca a wydawca

Dzięki marketingowi afiliacyjnemu reklamodawcy wzmacniają świadomość marki oraz zwiększają sprzedaż. Natomiast wydawcy za efektywne polecenie otrzymują prowizję. Obie strony zyskują i są zadowolone ze współpracy – klasyczna sytuacja win-win.

Reklamodawca w marketingu afiliacyjnym to właściciel sklepu internetowego, który chce reklamować swoje produkty na stronach wydawców. Jeśli dojdzie do sprzedaży, reklamodawca dzieli się z wydawcą ustalonym wcześniej procentem zysku od sprzedaży.

Wydawcą w afiliacji może być osoba lub firma, która poleca produkty albo usługi reklamodawcy na swoich kanałach czy powierzchniach online i otrzymuje prowizje od wygenerowanych transakcji w sklepie reklamodawcy.

Marketing afiliacyjny – popularne modele rozliczeń

Najpopularniejszym modelem rozliczeń w afiliacji dla e-commerce jest model Cost Per Sale (CPS). Zasady działania tego modelu są proste – reklamodawca wynagradza działania wydawcy tylko wtedy, gdy jego polecenie doprowadzi do zakupu produktu reklamodawcy. Pozwala to reklamodawcom kontrolować wydatki na kampanię reklamową, ponieważ płacą wyłącznie za sprzedaż.

Jak to wygląda w praktyce? Oto przykład:

Właściciel sklepu internetowego z meblami uruchomił program partnerski, w którym ustalił prowizję na poziomie 10%. Influencer, który dołączył do tego programu, zdecydował się na polecanie produktów tego reklamodawcy w swoich inspirujących blogowych wpisach na temat wystroju wnętrz. W ten sposób w ciągu miesiąca wygenerował sprzedaż na kwotę 12 000 zł, dlatego właściciel sklepu z meblami wypłaci mu prowizję w wysokości 1 200 zł.

marketing afiliacyjny Cost Per Sale

Dużo mniej popularnym modelem rozliczania w afiliacji dla e-commerce jest Cost Per Lead (CPL). Reklamodawca nie płaci w nim procentowej prowizji tak jak w przypadku CPS, tylko stałą kwotę za dostarczenie leada sprzedażowego. Do pozyskanych leadów zalicza się na przykład wypełnienie formularza na stronie, rejestracja konta, zapis do newslettera czy pobranie e-booka. Model CPL stosuje się głównie w celu zbudowania bazy potencjalnych odbiorców produktów lub usługi.

Niewykluczone jest również korzystanie z tzw. modeli hybrydowych:

CPL + CPS – wydawca otrzymuje stałą stawkę za dostarczenie leada, a jeśli wygeneruje transakcje, to reklamodawca płaci dodatkowo prowizję od sprzedaży.

CPC + CPS – wydawca otrzymuje stałą stawkę za każde kliknięcie w kreację reklamową oraz prowizję od sprzedaży. Ten model hybrydowy wykorzystuje się zazwyczaj w afiliacyjnych kampaniach mailingowych lub wspomagających kampaniach wizerunkowych.

CPC + CPL – wydawca otrzymuje wynagrodzenie za każde kliknięcie w kreację reklamową oraz dostarczonego leada.

Marketing afiliacyjny – korzyści dla reklamodawcy

Aby rozpocząć działania afiliacyjne, reklamodawca musi najpierw uruchomić program partnerski. To dzięki niemu możliwe budowanie sieci wydawców i współpraca z nimi w modelu Cost Per Sale. Umiejętnie prowadzony program partnerski może zwiększyć sprzedaż nawet o 20-30%. To nie jedyna zaleta korzystania z afiliacji w sklepie online.

marketing afiliacyjny reklamodawca

Zwiększenie ruchu z różnych źródeł

Nie da się ukryć, że największa efektywność działań afiliacyjnych dotyczy wydawców prowadzących serwisy lub konta o tematyce zbieżnej z asortymentem sklepu reklamodawcy. Można wtedy liczyć na wysoką konwersję, ponieważ wydawcy będą kierować do sklepu osoby, które są mocno zorientowane na produkty danego sektora i reklamodawcy.

Jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, by reklamodawca przyjmował do swojego programu partnerskiego wydawców prowadzących serwisy niekoniecznie związane z główną kategorią programu. Twórcy internetowi działają w obrębie wielu serwisów i platform społecznościowych, a udostępnione przez sieć afiliacyjną narzędzia pozwalają im na łatwe wkomponowanie polecanych produktów w publikowane przez nich treści. Dzięki takim wydawcom reklama może dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców, do których czasem jest trudno dotrzeć konwencjonalnymi metodami marketingowymi.

Koszty reklamy pod kontrolą

Reklamodawca samodzielnie ustala wysokość prowizji w programie partnerskim. Może wcześniej przeanalizować, jaki procent prowizji wyznaczyć, tak by jego wartość nie przekroczyła zysku ze sprzedaży.

Co więcej, jeśli transakcje nie zostały opłacone, kupujący nie odebrał przesyłki lub zwrócił towar, to reklamodawca nie musi wypłacać prowizji. Tak jak zostało wcześniej wspomniane – reklamodawca płaci prowizję tylko wtedy, gdy sam zarabia na sprzedaży. Odrzucenie niepoprawnych transakcji dokonuje reklamodawca w panelu użytkownika systemu afiliacyjnego.

W marketingu afiliacyjnym ewentualnej ryzyko niepowodzenia działań przechodzi na wydawców. Dlaczego? To wydawca poświęca czas na wykreowanie produktu i doprowadzenie go do sprzedaży. Jeśli jego działania nie sprawdzą się, to nie otrzymuje swojej prowizji. System prowizyjny w modelu Cost Per Sale gwarantuje sklepom internetowym brak kosztów przy braku sprzedaży.

Marketing afiliacyjny i efektywna sieć wydawców

Budowanie i rozwój efektywnej sieci wydawców stanowi fundament wcześniej wymienionych korzyści. Pozyskiwanie wydawców do programu partnerskiego może być zajęciem czasochłonnym. W tym celu warto nawiązać współpracę z siecią afiliacyjną, taką jak nasza – webeAds. Posiadamy w swojej bazie ponad 12 tysięcy wydawców i cały czas pozyskujemy chętnych do współpracy.

marketing afiliacyjny wydawca

Budowanie sieci wydawców

Wydawcy w naszej sieci afiliacyjnej mają dostęp do listy programów partnerskich. Dzięki temu mogą wybrać reklamodawcę, którego produkty najlepiej wpasowują się w tematykę kanału wydawcy. Aby dołączyć do programu, wydawca musi wysłać prośbę o dołączenie. Kiedy reklamodawca zatwierdzi prośbę, wydawca dostaję dostęp do kreacji reklamowych i może przystąpić do promocji produktowych na swoim kanale.

Reklamodawca ma także możliwość samodzielnego zapraszania wydawców do swojego programu partnerskiego. Jest to wręcz mile widziane i zalecane. To właściciel sklepu zna najlepiej swoją branżę i doskonale wie, na których stronach wydawców chciałby się promować.

Silna sieć wydawców umożliwia wzmocnienie wizerunku marki oraz wzrost sprzedaży.

Współpraca w ramach programu partnerskiego przynosi optymalne efekty, jeśli zarówno reklamodawca, jak i wydawca pozostają w dobrych relacjach. Po stronie wydawcy leży najwyższa jakość treści, które mają doprowadzić do sprzedaży. W zamian za to reklamodawca nie odkłada na później akceptacji transakcji i regularnie wypłaca wynagrodzenia. Dotrzymywanie terminów płatności i uczciwość reklamodawcy wzmacnia zaufanie i jest atrakcyjną zachętą dla wydawców do większego zaangażowania.

To kluczowe elementy prowadzące do sukcesu afiliacyjnego w branży e-commerce. Reklamodawcy, którzy aktywnie poszerzają sieć wydawców i dbają o dobre relacje między nimi, mogą liczyć na skuteczną promocję sklepu, a zarazem wzrost sprzedaży. Nawet jeśli wydawca nie wygeneruje sprzedaży, to efektem ubocznym współpracy będzie wzrost świadomości użytkowników o sklepie reklamodawcy, a co za tym idzie, wzmocnienie wizerunku marki.